Новините на Радио Русе от 23.05.2023 г.

201

Новините на Радио Русе от 23.05.2023 г., представени от Лилия Рачева.