Новините на Радио Русе от 23.06.2020 г.

402

Новините на Радио Русе от 23.06.2020 г., представени от Теодора Копчева