Новините на Радио Русе от 23.06.2021 г.

178

Новините на Радио Русе от 23.06.2021 г., представени от Теодора Копчева