Новините на Радио Русе от 23.07.2020 г.

299

Новините на Радио Русе от 23.07.2020 г., представени от Теодора Копчева