Новините на Радио Русе от 23.07.2020 г.

366

Новините на Радио Русе от 23.07.2020 г., представени от Теодора Копчева