Новините на Радио Русе от 23.08.2022 г.

180

Новините на Радио Русе от 23.08.2022 г., представени от Теодора Копчева.