Новините на Радио Русе от 23.08.2023 г.

243

Новините на Радио Русе от 23.08.2023 г., представени от Лилия Рачева.