Новините на Радио Русе от 23.09.2022 г.

93

Новините на Радио Русе от 23.09.2022 г., представени от Теодора Копчева.