Новините на Радио Русе от 23.10.2023 г.

232

Новините на Радио Русе от 23.10.2023 г., представени от Теодора Копчева.