Новините на Радио Русе от 23.11.2021 г.

173

Новините на Радио Русе от 23.11.2021 г., представени от Теодора Копчева