Новините на Радио Русе от 23.11.2022 г.

209

Новините на Радио Русе от 23.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.