Новините на Радио Русе от 23.11.2023 г.

234

Новините на Радио Русе от 23.11.2023 г., представени от Лилия Рачева.