Новините на Радио Русе от 23.12.2019 г.

556

Новините на Радио Русе от 23.12.2019 г., представени от Лилия Рачева