Новините на Радио Русе от 24.01.2020 г.

421

Новините на Радио Русе от 24.01.2020 г., представени от Теодора Копчева