Новините на Радио Русе от 24.06.2020 г.

418

Новините на Радио Русе от 24.06.2020 г., представени от Лилия Рачева