Новините на Радио Русе от 24.06.2021 г.

241

Новините на Радио Русе от 24.06.2021 г., представени от Теодора Копчева