Новините на Радио Русе от 24.06.2022 г.

219

Новините на Радио Русе от 24.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.