Новините на Радио Русе от 24.06.2022 г.

169

Новините на Радио Русе от 24.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.