Новините на Радио Русе от 24.08.2020 г.

433

Новините на Радио Русе от 24.08.2020 г., представени от Теодора Копчева