Новините на Радио Русе от 24.08.2023 г.

246

Новините на Радио Русе от 24.08.2023 г., представени от Лилия Рачева.