Новините на Радио Русе от 24.09.2020 г.

237

Новините на Радио Русе от 24.09.2020 г., представени от Теодора Копчева