Новините на Радио Русе от 24.11.2020 г.

184

Новините на Радио Русе от 24.11.2020 г., представени от Теодора Копчева