Новините на Радио Русе от 24.11.2022 г.

223

Новините на Радио Русе от 24.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.