Новините на Радио Русе от 24.11.2023 г.

232

Новините на Радио Русе от 24.11.2023 г., представени от Теодора Копчева.