Новините на Радио Русе от 25.05.2022 г.

168

Новините на Радио Русе от 25.05.2022 г., представени от Теодора Копчева.