Новините на Радио Русе от 25.06.2019 г.

371

Новините на Радио Русе от 25.06.2019 г., представени от Галя Савова