Новините на Радио Русе от 25.06.2020 г.

459

Новините на Радио Русе от 25.06.2020 г., представени от Лилия Рачева