Новините на Радио Русе от 25.07.2023 г.

311

Новините на Радио Русе от 25.07.2023 г., представени от Лилия Рачева.