Новините на Радио Русе от 25.08.2023 г.

220

Новините на Радио Русе от 25.08.2023 г., представени от Лилия Рачева.