Новините на Радио Русе от 25.09.2023 г.

208

Новините на Радио Русе от 25.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.