Новините на Радио Русе от 25.10.2023 г.

233

Новините на Радио Русе от 25.10.2023 г., представени от Теодора Копчева.