Новините на Радио Русе от 25.11.2021 г.

160

Новините на Радио Русе от 25.11.2021 г., представени от Теодора Копчева