Новините на Радио Русе от 26.06.2020 г.

404

Новините на Радио Русе от 26.06.2020 г., представени от Теодора Копчева