Новините на Радио Русе от 26.06.2023 г.

223

Новините на Радио Русе от 26.06.2023 г., представени от Теодора Копчева.