Новините на Радио Русе от 27.02.2020 г.

437

Новините на Радио Русе от 27.02.2020 г., представени от Теодора Копчева