Новините на Радио Русе от 27.04.2020 г.

498

Новините на Радио Русе от 27.04.2020 г., представени от Лилия Рачева