Новините на Радио Русе от 27.05.2019 г.

368

Новините на Радио Русе от 27.05.2019 г., представени от Лилия Рачева