Новините на Радио Русе от 27.06.2022 г.

160

Новините на Радио Русе от 27.06.2022 г., представени от Теодора Копчева.