Новините на Радио Русе от 27.06.2023 г.

256

Новините на Радио Русе от 27.06.2023 г., представени от Лилия Рачева.