Новините на Радио Русе от 27.07.2021 г.

289

Новините на Радио Русе от 27.07.2021 г., представени от Теодора Копчева