Новините на Радио Русе от 27.07.2022 г.

208

Новините на Радио Русе от 27.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.