Новините на Радио Русе от 27.07.2023 г.

211

Новините на Радио Русе от 27.07.2023 г., представени от Теодора Копчева.