Новините на Радио Русе от 27.08.2021 г.

218

Новините на Радио Русе от 27.08.2021 г., представени от Галя Савова