Новините на Радио Русе от 27.09.2022 г.

167

Новините на Радио Русе от 27.09.2022 г., представени от Лилия Рачева.