Новините на Радио Русе от 27.09.2023 г.

207

Новините на Радио Русе от 26.09.2023 г., представени от Теодора Копчева.