Новините на Радио Русе от 27.10.2023 г.

180

Новините на Радио Русе от 27.10.2023 г., представени от Лилия Рачева.