Новините на Радио Русе от 27.11.2017 г.

877

 Новините на Радио Русе от 27.11.2017 г., представени от Лилия Рачева.