Новините на Радио Русе от 27.11.2023 г.

248

Новините на Радио Русе от 27.11.2023 г., представени от Теодора Копчева.