Новините на Радио Русе от 28.01.2020 г.

390

Новините на Радио Русе от 28.01.2020 г., представени от Теодора Копчева