Новините на Радио Русе от 28.01.2020 г.

341

Новините на Радио Русе от 28.01.2020 г., представени от Теодора Копчева