Новините на Радио Русе от 28.02.2020 г.

297

Новините на Радио Русе от 28.02.2020 г., представени от Теодора Копчева