Новините на Радио Русе от 28.04.2020 г.

424

Новините на Радио Русе от 28.04.2020 г., представени от Лилия Рачева