Новините на Радио Русе от 28.04.2020 г.

208

Новините на Радио Русе от 28.04.2020 г., представени от Лилия Рачева