Новините на Радио Русе от 28.04.2023 г.

204

Новините на Радио Русе от 28.04.2023 г., представени от Лилия Рачева.